Wie zijn wij?

In de loop van vele eeuwen is op het huis Schoonheten een archief gevormd. Om dit archief voor de komende generaties te bewaren en toegankelijk te maken is in 1994 de Stichting Archivariaat Bentinck-Schoonheten opgericht.

Het archief is samen met de sedert de oprichting verworven Bentinck archivalia gehuisvest in een speciaal daarvoor ingericht gebouw, buiten de poort van het huis Schoonheten.

Praktische gegevens

Stichting Archivariaat Bentinck - Schoonheten is een ANBI stichting.
Ons RSIN is 803529594.

Bezoekadres

Schoonhetenseweg 56
8111 PV Heeten

Postadres

De Spinde 19
8102 LA Raalte

E-mail

info [at] bentinckarchief.nl

Bankrekening

NL42ABNA0442866690