Wapen familie Bentinck

Archivariaat Bentinck - Schoonheten

Verscholen in de Overijsselse bossen tussen Heeten en Raalte ligt de eeuwenoude havezate Schoonheten. Sinds de zestiende eeuw wonen hier de opeenvolgende generaties van het geslacht Bentinck.

Schoonheten is een van de weinige grote buitenplaatsen in Nederland, waar nog ter plaatse het oude archief van het landgoed en van bewoners bewaard word. De erven Mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonheten hebben het initiatief genomen om het belangwekkende cultuurhistorische bezit van Schoonheten voor de toekomst veilig te stellen door de oprichting van een Stichting.

Sinds 1994 zet de Stichting Archivariaat Bentinck - Schoonheten zich in voor het behoud en het toegankelijk maken van het archief van landgoed Schoonheten en de familie Bentinck.