Willem baron Bentinck van Schoonheten

Pim

1940 – 2021

Met droefheid moeten wij u mededelen dat ons zeer gewaardeerde bestuurslid Willem baron Bentinck van Schoonheten, roepnaam Pim, is overleden.

Jarenlang heeft Pim zich ingezet voor onze Stichting. Hij was de verbindende factor tussen de Stichting en de leden van de familie Bentinck. Hij heeft regelmatig de Stichting en haar doelstellingen onder de aandacht gebracht bij de familie. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw heeft hij in het kader van het Willem&Mary jaar de gehele familie (inclusief alle buitenlandse takken) bij elkaar gebracht. Een driedaags festijn met onder meer een ontvangst en lunch op paleis Het Loo en een diner op Huis Schoonheten. Het Franse tijdschrift “Point du Vue” heeft een mooi fotoverslag van de bijeenkomst op het Loo gepubliceerd.

Enkele jaren geleden heeft Pim een dag op Schoonheten georganiseerd om de jongste generaties van de familie Bentinck bij onze Stichting te betrekken.

Groot voordeel voor onze Stichting waren ook de banden van Pim met de tv wereld, waardoor het hem gelukt is de Stichting over het voetlicht te brengen. Hij heeft er bij verschillende tv series altijd nadrukkelijk bij de makers op aangedrongen de Stichting in beeld te brengen. Onder andere bij de tiendelige serie over Adel in Overijssel door RTV-Oost in 2013. Hiervoor heeft hij zelfs andere leden van de familie naar Schoonheten gehaald om een bijdrage te leveren (ook uit Brussel en Londen).

Het was mooi om te zien hoe in de series gemaakt door Jort Kelder de Stichting in beeld kwam. Speciaal in de serie “Van oude dingen die niet voorbijgaan” waarvoor in 2019 de opnamen zijn gemaakt en die in februari 2020 is uitgezonden bracht hij met Directeur Wim Hoogeland in een opname een bezoek aan ons archiefgebouw en toont daarbij in de kluis de prachtige oude stamboom, die dankzij hem nu ons eigendom is.

Pim heeft zich vooral de laatste jaren verdiept in zijn geschiedenis, maar veel eerder had hij al meegewerkt met het maken van een op dat moment actuele stamboom. Meer recent heeft hij de stamboom laten maken die nu op onze website te bewonderen is.

In het midden van de 19e eeuw is een collectie van 27 bij elkaar horende portretten in het bezit van Hendrik Bentinck van Schoonheten, de overgrootvader van Pim, gekomen. Deze hebben tot 1857 op Schoonheten gehangen en later in Zwolle. Vervolgens zijn ze terecht gekomen bij Hendriks zoon Willem (Pims grootvader) en hebben ze op het huis Zorgvliet in Olst gehangen. Na diens overlijden zijn de portretten verspreid over diens nakomelingen. Pim had er zelf nog één. Hij heeft zich beijverd om ze alle 27 weer bij elkaar te krijgen om ze vervolgens aan de Stichting te schenken. Hij heeft daar veel moeite voor moeten doen, een aantal portretten bevonden zich zelfs in Spanje.

Ter gelegenheid van de opening van ons archiefgebouw heeft Pim drie portretschilderijen aan de Stichting geschonken. Van de twee grootste portretten hangt het portret van Hendrik Adolf Bentinck tot Bevervoerde en Hoikinck (1678-1734) in de hal en het portret van zijn echtgenote Mechteld Anna van Welvelde (1688-1742) in de bestuurskamer. Een klein damesportret bevindt zich in ons archiefdepot.

In 2013 heeft Pim het archief van zijn tak van familie aan onze Stichting overgedragen. Hierin bevinden zich ook veel documenten en foto’s betreffende de Bentinck tak Nijenhuis. Tegelijk met deze overdracht kreeg de Stichting de bovengenoemde bijzondere familiestamboom. Deze is geplakt op linnen en heeft een afmeting van ca 120 x 200 cm. Hij is gemaakt door Pims oudoom R.F.C. Hendrik Bentinck van Schoonheten, griffier van het kantongerecht Purmerend, die er tot zin dood in 1927 aan heeft gewerkt. Deze stamboom begint met het jaar 1230.

Na het overlijden van Pim’s moeder Jonkvrouwe Herma (M.A.R.H) Snouck Hurgronje in 2020 kreeg de Stichting van Pim nog een enorme doos met een aantal aanvullende documenten op zijn eerder geschonken archief waaronder een aantal fotoalbums.

Kort voor zijn overlijden kreeg de Stichting van Pim nog een portret van Isabella Bentinck tot Diepenheim (1651-1687).

De corona maakte dat veel families allerlei zaken hebben opgeruimd. Ook familiepapieren werd van de hand gedaan. Via verschillende veilinghuizen werden Bentinck gerelateerde documenten aangeboden. Pim heeft daar waar mogelijk zijn best gedaan om voor de Stichting belangrijke documenten te verwerven. Bij veilinghuis Goltzius heeft hij een aantal documenten m.b.t. de Nijenhuis tak weten te bemachtigen die hij vervolgens aan de Stichting heeft geschonken.

Op de site www.adelinnederland.nl is de levensgeschiedenis van Pim door John Töpfer beschreven. Deze is als bijlage bijgevoegd. De foto van Pim voor het Huis Schoonheten is van dat artikel overgenomen.

Onze statuten schrijven voor dat tenminste één vertegenwoordiger van de familie Bentinck lid moet zijn van het bestuur. En dat is Pim tot zijn dood met hart en ziel geweest.

Wij zijn Pim heel veel dank verschuldigd.

Bijlage