Activiteiten

Belangrijke activiteiten van de Stichting betreffen onder meer het in kaart brengen van de verspreide Bentinckarchieven in heel Nederland, hun materiƫle en ontsluitingstoestand en het verwerven van archivalia en voorwerpen in eigendom. De archieven en voorwerpen van de Stichting worden bewaard in een speciaal voor dit doel gebouwde archiefdepot in een voormalige machinegebouw bij het huis Schoonheten. Nu en dan worden exposities georganiseerd.

Bij testament is door Mr. A.G.W. baron Bentinck de wens vastgelegd dat het archief, familieportretten, bibliotheek en andere roerende zaken met betrekking tot het geslacht Bentinck op het Huis Schoonheten zouden blijven. Na diens overlijden in 1937 zijn deze goederen als legaat gekomen aan zijn zoon Mr. R.F.C. baron Bentinck van Schoonheten.

Huis Schoonheten

Activiteitenverslag

Hieronder vindt u de activiteitenverslagen van de afgelopen jaren.

Downloads