Doel

De stichting stelt zich ten doel:

 1. het bijeen brengen en instandhouden, het toegankelijk maken en toegankelijk houden voor het geslacht Bentinck en de aan haar verwante geslachten, voor historici en historisch geĆÆnteresseerde personen van:
  1. het archief van het huis Schoonheten;
  2. archieven en archivalia van het geslacht Bentinck en de aan haar verwante geslachten;
  3. portretten van leden van het geslacht Bentinck en de aan haar verwante geslachten;
  4. een bibliotheek;
  5. een topografisch-historische atlas;
  6. voorwerpen en roerende zaken betreffende de familie Bentinck en de door haar bewoonde huizen en buitenplaatsen;
 2. het bevorderen van historische kennis van en over het geslacht Bentinck en de aan haar verwante geslachten en de door haar bewoonde huizen en buitenplaatsen door:
  1. het verzamelen van historische informatie over het geslacht Bentinck en de door haar bewoonde huizen en buitenplaatsen;
  2. het bevorderen van onderzoek, studie en publicatie die met voornoemde doelstelling verband houden,
   en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.