Beleidsplan

De stichting, die op 27 december 1994 is opgericht, heeft haar primaire doelstelling, het inrichten van een archiefruimte ten behoeve van het in haar eigendom zijnde huisarchief van het huis Schoonheten ruim verwezenlijkt door op het Landgoed Schoonheten een zelfstandige entiteit te creëren. Niet alleen een ruimte met klimaatbeheersing voor het archief, maar ook een bestuurskamer en studieruimte, waar alle faciliteiten aanwezig zijn.

Door de publicatie in 2006 van het boek “Schoonheten en de Bentincks” door de directeur van de stichting de heer W. Hoogeland is een basis gelegd van de doelstelling om de historische kennis over het geslacht Bentinck en de door haar bewoonde buitenplaatsen vast te leggen en toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.

Het volledige beleidsplan kunt u hieronder downloaden.

Downloads