Bestuur

J.U. baronesse Bentinck van Schoonheten, voorzitter
Mevrouw P.W. Kruseman
Mevrouw A. Brunt
W. baron Bentinck van Schoonheten

De bestuurders ontvangen geen beloning.